Grupper

Bibelstudie

Et praktisk verktøy som krever lite forberedelser, lett kan ledes og enkelt engasjerer gruppa. Start med disse spørsmålene for å bruke tid på å se og høre hverandre, og sammen ta tid med Gud.

RUNDE

 • Hva er du takknemlig for denne uka? (lovprisning)
 • Hva har vært vanskelig denne uka? (bønn)
 • Kan gruppa hjelpe deg på noen måte? (tjene hverandre)


TEKSTEN
Les utvalgt tekst to ganger høyt. Bruk gjerne teksten fra gudstjenesten før eller etter for å aktivt knytte gruppen mot menigheten. Kutt spørsmål som oppleves irrelevant.

 • Hva skjer i teksten?
 • Hva lærer vi om Jesus (Gud)?
 • Hva lærer vi om oss selv / andre mennesker?


LYDIGHET

 • Hvordan endrer dette måten vi ser Gud på?
 • Hvordan endrer dette måten vi behandler andre?
 • Hvordan endrer dette måten vi lever?


DELING

 • Hvem kan du dele dette med?
 • Kjenner du noen som trenger hjelp? Hvordan kan gruppa hjelpe?

Ferdig! Avtal når og hvor dere møtes neste gang.

 

Dette oppsettet heter «Discovery Bible Studies», og er laget for å enkelt fungere i ulike kulturer.