skjermbilde-2018-01-24-kl.-21.19.29

Show-it pakke 1

Den første serien, Trond Cruz og Åndens frukter, består av 6 samlinger med 6 ulike temaer hentet fra Gal 5, 22; Tålmodighet, Vennlighet, Selvbeherskelse, Glede, Trofasthet, Kjærlighet. Pris: kr 2000,-

For å kunne arrangere disse familiefeiringene har vi utarbeidet følgende ressurser:

Hefte med ulike forslag til regiplaner, undervisning, dramastykker, forslag til dekor/sanger.

Gudstjenesteressurs. Cd-rom med pc-filer og word-dokument av kjøreplaner, samt alle filmer en trenger til å gjennomføringen. Alle dramastykkene er også filmatisert og ligger på denne cd-en.

60 dvd-er (10 til hvert tema) som kan deles ut som etterarbeidsressurs til familiene som deltar. Det er mulig å bestille flere dvd-er dersom en har flere familier knyttet til menigheten.

 

Det er meningen at denne ressurspakken skal kunne brukes ulikt alt etter hvilke behov en har i de forskjellige menighetene. Vi har utarbeidet flere forslag til kjøreplaner, (liturgisk kjøreplan) slik at en kan velge den en synes vil fungere best. En vil også kunne velge sang og musikk fritt, alt etter smak og behag.

Priser (inkludert moms):

Show it-pakkene (6 samlinger + 10 x 6 dvd-er (familieressurs)): kr 2 000,00
Enkeltvis familieressurs: kr 0,00