showit_plakat

Show It

En annerledes familiegudstjeneste. Hensikten er å samle foreldre og barn til felles undervisning om viktige og aktuelle temaer. Samlingen er lagt opp på barnas premisser ved bruk av film, drama, dans og sang. Temaene som blir presentert er hentet fra Bibelen, og skal være nyttige og tidsaktuelle for barn og foreldre.

Show it-konseptet er todelt, og består av følgende elementer:

Familiefeiring:En annerledes familiegudstjeneste. Hensikten er å samle foreldre og barn til felles undervisning om viktige og aktuelle temaer. Samlingen er lagt opp på barnas premisser ved bruk av film, drama, dans og sang. Temaene som blir presentert er hentet fra Bibelen, og skal være nyttige og tidsaktuelle for barn og foreldre.

Familieressurs:Dvd som blir delt ut etter hver familiefeiring. Her finner en undervisning om temaet, filmer, bibelhistorier, oppgaver, utfordringer, spill eller lek. Denne skal være et verktøy familien skal kunne bruke hjemme. På denne måten ønsker en at undervisningen man har fått på familiefeiringen lettere skal kunne integreres i familielivet.

Visjonen er ”å skape positiv forandring i familien”.

Den første serien, Trond Cruz og Åndens frukter, består av 6 samlinger med 6 ulike temaer hentet fra Gal 5, 22; Tålmodighet, Vennlighet, Selvbeherskelse, Glede, Trofasthet, Kjærlighet.

Den andre serien, Ronny Hood og Guds fulle rustning, består også av 6 samlinger med 6 ulike temaer hentet fra Ef 6, 13 -18; Sannhet, Rettferd, Beredskap, Tro, Frelse og Bønn.

For å kunne arrangere disse familiefeiringene har vi utarbeidet følgende ressurser:

  • Hefte med ulike forslag til regiplaner, undervisning, dramastykker, forslag til dekor/sanger.
  • Gudstjenesteressurs. Cd-rom med pc-filer og word-dokument av kjøreplaner, samt alle filmer en trenger til å gjennomføringen. Alle dramastykkene er også filmatisert og ligger på denne cd-en.
  • 60 dvd-er (10 til hvert tema) som kan deles ut som etterarbeidsressurs til familiene som deltar. Det er mulig å bestille flere dvd-er dersom en har flere familier knyttet til menigheten.

Det er meningen at denne ressurspakken skal kunne brukes ulikt alt etter hvilke behov en har i de forskjellige menighetene. Vi har utarbeidet flere forslag til kjøreplaner, (liturgisk kjøreplan) slik at en kan velge den en synes vil fungere best. En vil også kunne velge sang og musikk fritt, alt etter smak og behag.

Priser (inkludert moms)

Show it-pakkene (6 samlinger + 10 x 6 dvd-er (familieressurs)): kr 5890,00

Enkeltvis familieressurs: kr 20,00

Kurs/seminar:

Ønsker din menighet å  sette fokus på Tro på hjemmebane, komme i gang med familiearbeid? 
Ta gjerne kontakt med

Ingrid Halvorsen Heskje mob(93 46 81 47)  [email protected]


Tar gjerne kurs om hvordan bruke Show it som et materiell til å komme i gang med Tro På hjemmebane og spennende nye for alle Gudstjenster.

Kurs til foreldre om Tro på hjemmebane. Hvorfor er dette så viktig og gode tips til å komme I gang

FriBU i samarbeid med: