bilde-nettside-digitalt-landsmote-(1)

Landsmøte 2021

Det siste årets pandemi har bydd på store utfordringer og omveltninger for alle. Også FriBU har måtte omstille måten vi jobber på som organisasjon. Ikke minst har den nasjonale nedstengingen gått mest utover våre lokallag og både frivillige, ledere og barn og unge. Vi inviterer nå til et digitalt landsmøte hvor delegater fra våre lokallag kan være med å sette retningen videre på vårt arbeid:

 • Hvordan kan vi nå ut til barn og unge der vi befinner oss?
 • Hva skal FriBU fokusere på de neste tre årene?
 • Hva er viktig for dere i deres lokale arbeid?
 • Hvordan kan FriBU som en nasjonal organisasjon hjelpe lokale arbeid å lykkes?

Vi trenger å høre stemmer fra hele organisasjonen vår. Derfor ønsker vi et landsmøte med engasjerte representanter fra lokallag over hele Norge. Vi vil få frem bredden av det mangfoldige arbeidet som drives rundt omkring i Frikirkens menigheter. Hele møtet gjennomføres digitalt onsdag 10. mars kl. 18.00 – 21.00.

skjermbilde-2021-01-11-kl.-21.06.29Gå til påmelding

Praktisk:

 • Landsmøte avholdes over Zoom. Link sendes ut i forkant av landsmøte.
 • Stemmeavgivningen vil forgå over GoPlenum. Her legges alle saksdokumentene ca. en uke i forkant.
 • Innlogging åpner en time før oppsatt tid for landsmøte. Vi ber om at du kobler deg tidlig på og sjekker at alt teknisk fungerer.
 • Fullmaktsskjema finner du lenger ned på siden.
 • Fullmaktsskjema undertegnes og sendes skannet pr. e-post til [email protected] eller i posten innen 1. mars.

Alle lokallag og regionstyrer i FriBU kan sende delegater til landsmøtet etter følgende regler:

 • En valgt utsending fra lokallag med mellom 5 og 50 registrerte medlemmer og to valgte utsendinger fra lokallag med over 50 registrerte medlemmer. Lokallag som sender mer enn én representant skal sende minst én representant under 26 år. Det er medlemstallene i FriBU sitt medlemsregister pr 31.12.2019 som legges til grunn. Alle medlemmer fra 15 år og oppover kan velges som utsendinger.
 • Regioner som har regionstyre kan sende inntil 2 representanter fra styret.

I tillegg kan følgende møte med tale- og forslagsrett:

 • Medlemmene av landsstyret.
 • FSK korpsstyret kan sende inntil 2 representanter fra styret.
 • Daglig leder og nasjonal stab
 • Ansatte barne- og ungdomsarbeidere i Frikirkens menigheter og regioner
 • Inntil to representanter fra Frikirkens synodestyre (kun talerett)

Landsmøtedokumenter

Innkalling
Fullmaktskjema
Forretningsorden
Saksliste
-> Sak 2, treårsmelding
-> Sak 2, vedlegg, toårsmelding FSK
-> Sak 3, strategi for 2021- 2024
-> Sak 4, årsberetning og regnskap 2017
-> Sak 4, årsberetning og regnskap 2018
-> Sak 4, årsberetning og regnskap 2019
-> Sak 4, rammebudsjett 2021- 2023
-> Sak 5, Valg