GDPR

Nyttig informasjon om rutiner for databehandling

GDPR

EUs forordning for personvern (GDPR) blir norsk lov og trer i kraft i Norge i 2018. Det betyr at vi får nye regler for personvern, som gir nye plikter og større ansvar for alle virksomheter som i liten eller stor grad behandler personopplysninger

Som lokallag er det nødvendig å sette seg inn i dette, tilpasse seg regelverket i praksis og utarbeide de nødvendige dokumentasjoner. Dette vil bety gjennomgang av nåværende rutiner og fastsettelse av de nødvendige endringer. Blant annet stilles det sterke krav til formål og grunnlag for å oppbevare de personopplysninger vi har registrert, og noe som innebærer en viss «opprydning» for de fleste. 

Både under kartleggingen av hvilke personopplysninger vi behandler, grunnlaget for det - og hvilke rutiner vi har/og må etablere ved oppbevaring, overføring, sletting osv. vil det også involvere flere av de frivillige i ulike deler av arbeidet vårt, i tillegg til ledelsen. Det er blant annet håndtering og oppbevaring av lister med personopplysninger i forbindelse med arrangementer, turer og mange andre av våre aktiviteter. 

Utfyllende informasjon finnes på Datatilsynets nettside. 

Informasjonsskriv fra Frikirken

Håndtering av lister

Taushetserklæring - word

Taushetserklæring - pdf

Personvernerklæring

Samtykkeskjema