Barn

Barn

Arbeid for barn bør ikke være et tilfeldig arbeid, men en del av en større plan, der barn får ta del i et et anerkjennende trygt miljø med fokus på disippelgjøring. Kreativitet og glede er viktige faktorer inn i dette arbeidet, og det finnes mange ulike måter å gjøre dette på lokalt. FriBU vil gjerne være med å støtte og inspirere dere. 

På denne siden finner du FriBUs kontaktpersoner og konsepter for å hjelpe deg i arbeid for barn.

2img_9738

Linda Kvavik

Nettverksleder Sør
456 63 844
1thea

Thea Frøystad

Nettverksleder nordvestlandet
419 32 868
1ingrid

Ingrid H. Heskje

Seniorrådgiver
934 68 147

AWANA

Awana er et søndagsskolekonsept for barn fra 2-18 år. Det er ment å engasjere foreldre og foresatte i å disippelgjøre barna. Fokusområder som lek og relasjon vektleggges, så barna skal kjenne seg sett og elsket. Les mer på Awana.no eller ta kontakt med Linda / Ingrid.

Awana.no
1bilde2

Sprell Levende

Sprell Levende er et mangfoldig pedagogisk materiell for søndagsskoler og barnegrupper, som du kan abonnere på fra Søndagsskolen Norge.

Sprell Levende har som mål å gi barna et møte med bibelfortellingene og evangeliet i en totalformidlende ramme – der også bønn og tilbedelse hører med. Sanseinntrykk, opplevelser og levende formidling skal hjelpe barna å huske og bruke bibelfortellingene i sitt eget liv.

Les mer