Hva vi gjør

Hva vi gjør

FriBU har flere hundre lokallag som arbeider for at barn og unge skal bli kjent med Jesus og leve i etterfølgelse av ham. Dette skjer på leirer, søndagsskoler, ungdomsmøter, på misjonsturer og hjemme rundt frokostbordet. FriBU har for tiden tre strategiske fokus på å hjelpe lokallagene med trosopplæring, unge voksne og misjon.

Trosopplæring

Vi ønsker å ta barn og unge på alvor og tror det er viktig å ha en plan i forhold til trosopplæringen i menigheten.

FriBU har laget en trosopplæringsplan dere som menighet kan ta utgangspunkt i, for å så gjøres deres egne lokale tilpasninger. 

Vi ønsker å stå sammen med dere i å tenke helhetlig om hvordan dere som menighet lager en lokal  trosopplæringsplan. Derfor tilbyr vi også veiledere som vil hjelpe dere i prosessen med å lage deres lokale plan. Ta kontakt med Håvard Haugland ([email protected]) om dere har spørsmål eller ønsker trosveileder.

Mer om trosopplæring

Unge Voksne i din menighet?

FriBU vil gjeninnføre Unge Voksne i kirkene våre. Vi tror at det at gruppen får rom, ekte ansvar, handlefrihet og innflytelse i menigheten er den eneste måten gruppen virkelig vil vokse og bli en del av kirkene. Vi ønsker å hjelpe generasjonen i startfasen i denne typen arbeid, og også hjelpe kirkenes lederskap å forstå at denne gruppa må gis plass for å blomstre.

 

UNGE VOKSNE