Hva vi gjør

Hva vi gjør

FriBU har flere hundre lokallag som arbeider for at barn og unge skal bli kjent med Jesus og leve i etterfølgelse av ham. Dette skjer på leirer, søndagsskoler, ungdomsmøter, på misjonsturer og hjemme rundt frokostbordet. FriBU har for tiden tre strategiske fokus på å hjelpe lokallagene med trosopplæring, unge voksne og misjon.

Inspirasjonsdag for ungdomsarbeid i Frikirken

27. oktober 2018 i Oslo, arrangerer FriBU i samarbeid med Frik xPand en inspirasjonsdag for ungdomsarbeidene i Frikirkene våre. Les mer og vurder om det er aktuelt for deg.

09:30 starter registrering og mingling på Frivillighetshuset på Tøyen. 10:00 starter dagens første seminar og frem til 17:30 lærer, spiser, snakker og inspireres vi sammen. Dagen blir full av undervisning og veiledning på konkrete og spennende verktøy som du kan bruke i din sammenheng. Det stilles ingen krav til størrelse på arbeidet du kommer fra, kanskje har du ikke startet arbeid enda, men kan iløpet av dagen bli inspirert og satt i stand til å starte et. Vi ønsker å invitere alle som har et hjerte for ungdomsarbeid. Så om du er ungdomsleder, ungdomspastor eller på en annen måte jobber med ungdom i menigheten håper vi at du tar med deg 2-4 av dine medledere og deltar på denne dagen. 

Vi drømmer om å se vekst og flere og flere ungdommer bli lagt til menighetene og felleskapene våres.

Vi inviterer derfor til en dag hvor vi kan drømme sammen, bli inspirert og få noen nye ideer til hvordan våre ungdomsarbeid kan ta nye steg og bety enda mer for våre byer og bygder. Vi må være rotfestet i et godt fundament, samtidig som vi har perspektiv på vekst og full blomstring i arbeidet vi gjør. 

Påmelding, program og pris finner du på Checkin 

 

Trosopplæring

Vi ønsker å ta barn og unge på alvor og tror det er viktig å ha en plan i forhold til trosopplæringen i menigheten.

FriBU har laget en trosopplæringsplan dere som menighet kan ta utgangspunkt i, for å så gjøres deres egne lokale tilpasninger. 

Vi ønsker å stå sammen med dere i å tenke helhetlig om hvordan dere som menighet lager en lokal  trosopplæringsplan. Derfor tilbyr vi også veiledere som vil hjelpe dere i prosessen med å lage deres lokale plan. Ta kontakt med Arnfinn Evensen ([email protected]) om dere har spørsmål eller ønsker trosveileder.

Mer om trosopplæring

Unge Voksne i din menighet?

FriBU vil gjeninnføre Unge Voksne i kirkene våre. Vi tror at det at gruppen får rom, ekte ansvar, handlefrihet og innflytelse i menigheten er den eneste måten gruppen virkelig vil vokse og bli en del av kirkene. Vi ønsker å hjelpe generasjonen i startfasen i denne typen arbeid, og også hjelpe kirkenes lederskap å forstå at denne gruppa må gis plass for å blomstre.

 

UNGE VOKSNE
visjon-2016-logo-arstall-firkantet

Visjon

soulchildren

Soul children

sg2016

Skjærgårds Music & Mission