Lokallag

Medlemsregistrering

I medlemsregisteret, cornerstone, kan du registrere medlemmene i lokallaget ditt, søke om prosjektstøtte og levere årsrapport.
Innlogging finner du på https://medlem.fribu.no

 

 

Kontakt oss om du har spørsmål

 

martin

Martin Nøstrud

Administrasjonsleder
456 88 015

Vi minner om fristen for å sende inn årsrapport for 2020 i cornerstone. Fristen er 1. Februar. Innlogging finner du på https://medlem.fribu.no

 

Når kan en registrere?

En kan starte å registrere medlemmer og motta medlemskontingent fra begynnelsen av året, fristen for innlevering er 1. februar påfølgende år (feks 1. februar 2021, for medlemmer i 2020)

Nytt lag?

Nye lag meldes til til FriBU på [email protected] Oppgi følgende:

  • Navn på laget
  • Hvilken menighet dere tilhører
  • Navn på leder
  • E-post til leder
  • Telefonnr til leder
  • Eventuelt øvrige ledere som skal ha tilgang til cornerstone

Når laget er opprettet, kan lokallagsleder legge inn alle medlemmene i medlemsregisteret. Husk at nye lokallag kan søke oppstartsstøtte (må gjøres ved oppstart).

Tilgang?

Alle lokallagsledere har blitt gitt tilgang til lokallagsrommet i cornerstone. Innlogging skjer på https://medlem.fribu.no. Her bruker du telefonnr eller e-post tilknyttet deg som bruker. Passord får du tilsendt hver gang du logger inn. Dersom du ikke har fått tilgang så ta kontakt med administrasjonsleder.

Tilleggsinformasjon om innbetaling av medlemskontingent

Hovedregelen er at man må betale medlemskontingenten for ett år om gangen, men det finnes et unntak. Dersom noen melder seg inn i lokallaget etter 1. juli i f.eks. 2020 så kan de samtidig betale for medlemskap til og med 2021.
Det kreves da at: 
- dette er en førstegangsinnmelding (medlemmet har ikke vært medlem tidligere)
- at medlemmet blir informert om at kontingenten gjelder for 2020 og 2021
- kontingenten er på minst 50 kroner per årFrifond

FriBU Frifond er FriBUs støtteordning. Pengene er en del av Frifondmidlene som  går til frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner og er delt ut av LNU (Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner). Frifondmidlene er en del av overskuddet fra Norsk Tipping.

FriBU Frifond er delt inn i to:

FriBU Frifond Direktestøtte - Denne er basert på medlems- og lokallagsinformasjonen som er levert i årsrapporten og blir betalt ut direkte til våre lokallag hver høst. 

FriBU Frifond Prosjektstøtte - Dette er en søknadsbasert ordning for alle lokallag i FriBU. Prosjektstøtte søkes om og rapporteres i medlemsregisteret.

Formålet med frifondmidlene:

- er å bedre rammebetingelsene for frivillige og demokratiske organisasjoners medlemsbaserte virke på lokalt nivå.
- de skal gå til lokal aktivitet eller til å styrke lokal aktivitet.
       (LNUs vedtekter)

FriBU ønsker at bruken av midlene skal være med på å virkeliggjøre FriBUs visjon, samt skape større organisasjonstilhørighet.

Hvordan blir pengene fordelt?

FriBU Frifond Direktestøtte – 65 %  
FriBU Frifond Prosjektstøtte – 30 %

Inntil 5 % kan gå til å dekke sentrale administrasjonsutgifter

Utbetalingen av direktestøtte skjer i august/september. Lokallag kan søke om støtte til prosjekt frem til 1. november. Ubrukte prosjektmidler vil etter dette deles ut som direktestøtte.

Hvordan søke?

Alle søknader finner du her: https://medlem.fribu.no/soknader. I medlemsregisteret kan en også sjekke tildelinger, og levere rapport på brukt direktestøtte og prosjektmidler. Se forøvrig vedtekter for FriBU-Frifond for krav til søknader. 

Direktestøtte 2020

Vedtekter FriBU-frifond

SØK PROSJEKTSTØTTE HER
FERO (Fagetisk råd i overgrepssaker)

FERO (Fagetisk råd i overgrepssaker)

Retningslinjer ved avdekking av vold og overgrep, og en hjelp I holdningsskapende arbeid og i kriser. Dette er viktige dokumenter for både Lederholdninger,...

Politiattest

Politiattest

FriBU ønsker at alle barn og foreldre skal kjenne seg trygge og ivaretatt i FriBUs lokale arbeid. FriBU har gjort vedtak om å innhente politiattest av ansatte...