Disippelhus

DISIPPELHUS

Overgangen til en en ny fase kan være utfordrende; flytting, ny skole, jobbskifte, nye venner og studietilværelse. Man er på vei inn i en ny virkelighet og det er bare du som former hvordan det nye livet skal se ut. Troen er sårbar i disse overgangene.

Med Disippelhus følger Frikirken opp unge voksne som ønsker å leve som disipler i sin studiehverdag. Disippehus er et verktøy som gjør det lettere å leve det disippellivet du ønsker å leve. 

STUDENTLINK

Er du på vei til studiested og er interessert i Disippelhus, eller vil koble med en lokal Frikirke? Gi oss kontaktinformasjon, så kobler vi deg opp med Frikirken på nytt sted.
Dette verktøyet kan både studenten og de som sender studenter bruke (med samtykke).

STUDENTLINK

 

 

 

 

 

Hvordan ser det ut?

Disippelhus er et kollektiv eller et fellesskap av unge voksne som lever etter pulsslagene i Disippelpuls, og som følges opp av en lokal Frikirke. Oppfølgingen består av en oppstarstdag sammen i begynnelsen av semesteret og middager gjennom skoleåret.

Merk: Frikirkene stiller ikke med egne leiligheter eller klare kollektiv, men hjelper gjerne med å koble mennesker sammen. Kollektiv eller andre typer fellesskap av unge voksne kan koble seg på konseptet. 

DISIPPELPULS

I et disippelhus ønsker vi at dere skal være tett på Jesus og tett på livet. En disippel er en etterfølger av Jesus. En som har Jesus som forbilde og søker etter å bli mer lik ham. Troen på Jesus vil alltid være knyttet til tre ulike holdepunkt. Disippelpuls vil hjelpe deg med å finne konkrete pulsslag under hvert av disse:
 

  1. Min egen rytme og relasjon til Jesus. Det å lære å høre hans stemme, trøst og veiledning.
  2. Mitt forhold til et fellesskap. Mennesker du deler troen, gleder, utfordringer og sorg med.
  3. Min forståelse av et oppdrag. Det å leve for noe større; å bruke din unike utrustning der Jesus leder deg.

#1 Rytme

Gud hver dag: La nærhet til Jesus og bønn være en naturlig del av dagen din.
Hviletid: Skap faste pusterom i uka hvor du gir slipp på hverdagsstresset.

#2 Fellesskap

Et lite fellesskap: Del troen din, gleder og utfordringer. Be sammen.
Et stort fellesskap: Vær en del av menighetsfamilien.

#3 Oppdrag

Bygg menighet: Bruk dine gaver til å bidra i menighetens arbeid.
Velsigne din neste: Invester i menneskene Gud har plassert i livet ditt.

Vil du være vertsmenighet?

Konseptet Disippelhus er fritt tilgjengelig til alle Frikirker. Ta kontakt med Eirik B. Fjellestad for å finne ut mer eller få hjelp til å komme i gang. Nedenfor finner du ressursene vi bruker i oppstart og for å leve med disippelpuls i hverdagen. 

Ta kontakt

Ressurser

Disippelhus gir promoteringsverktøy, opplegg og undervisning til en oppstartsdag i begynnelsen av skoleåret, samt et "Time-out"-ark som brukes til oppfølgingssamtaler gjennom året.

  • Presentasjon av nøkkelpunkter i Disippelhus. 
  • Reklamefolder som kan printes og deles ut.
  • Søknadsskjema: Et Google-skjema som kopieres til din Google Disk og kan tilpasses din lokale menighet. 
  • Time-out ark: Spørsmål til bruk i oppfølgingssamtaler gjennom året. 
  • Instruks til oppstarsdag: Hjelp, verktøy og undervisning til hvordan starte skoleåret sammen. 
  • Deltakermål: Introduksjon til Disippelpuls og hjelp til å sette mål for året. 
  • Forventningsavklaring: Hjelp til å lande felles forventninger som Disippelhus. Til bruk på oppstartsdagen.
Videoer: reklame og undervisning