Akademiet

Et verktøy

... til bruk av kirker og ledere for å bli kjent med, trene & rekruttere unge voksne.

Gjennom 6 kursdager/kvelder á 4 timer gir Akademiet selvinnsikt gjennom å avklare personlige styrker, naturlige ferdigheter og motiverende omstendigheter. Det gis en innføring i praktisk disippelskap, menighetsplanting og evangelisering, før en får hjelp til å definere sin egen visjon og ansvarliggjøres på veien mot den. Kurset legger også til rette for å bli med Frikirken å besøke menighetsplantinger i Europa. 

Lokalt forankret

Kurset er designet til å enkelt kunne gjennomføres i den lokale menigheten.

1-2 ledere, 2-10 deltakere, servering, prosjektor, lyd & en printer er alt som skal til for å arrangere Akademiet. Kurset er basert på video-undervisning som gjør det lett for den lokale menigheten å arrangere dette hos seg, med unge voksne som er knyttet, eller en ønsker å knytte til kirken.

Ta kontakt med Eirik Fjellestad på [email protected] / 98 80 93 52 om du vil vite mer eller ønsker å arrangere Akademiet hos deg.