22_logo2

2:2 Lederkurs

2:2 er både ressurskrevende og krever personlig involvering fra flere voksne ledere. Dette fordi vi har tro på disippelmetoden til Jesus, der modellering, tid i sammen og vennskap er viktige elementer. Det finnes ingen raske løsninger for ledertrening.

2:2 er et lederkurs for ungdom utviklet av Acta - barn og unge i Normisjon, Laget og NMS U. I 2008 ble Misjonsforbundet UNG og FriBU med i samarbeidet. Opplegget ble da noe revidert og lederkurset Rett Fokus ble en del av 2:2.

2:2 er både ressurskrevende og krever personlig involvering fra flere voksne ledere. Dette fordi vi har tro på disippelmetoden til Jesus, der modellering, tid i sammen og vennskap er viktige elementer. Det finnes ingen raske løsninger for ledertrening.

Om du er villig til å investere tid og ressurser på unge ledere, vil vi svært gjerne hjelpe deg med rammen og innholdet i opplæringen; Da er 2:2 noe for deg!  

Jesus er vår oppdragsgiver, både i livet generelt og for 2:2 kurset. Det er han vi vil opphøye. Det er disipler for Han vi vil forme. Det er Jesus som holder oss oppe og gir oss kraft og liv. Dette krever at vi lever med Jesus hver dag og ikke som noen supermennesker som kan fortelle deltagerne at de alltid har det bra og en tro som aldri tviler. Vi ønsker å være ærlige mennesker som innrømmer at vi trenger Jesus i vårt liv og alt det han gir oss. Dette betyr ikke nødvendigvis et liv uten utfordringer og sorg, men et liv som blir spennende når det har mening og retning. Retningen er mot Jesus.

Nå foreligger dette kurset i en ny utgave med en ressursbank på denne internetsiden. Ved å kjøpe brukernavn og passord får du tilgang til ressursbanken og kan hente ut nødvendig undervisningsmateriell til å gjennomføre kurset. Hvert 2:2 kurs koster 100kr pr deltaker for organisasjonene som er med i 2:2. For organisasjoner utenfor koster det i tillegg kr 2000 pr kurs.

Brukernavn og passord til nettsida for andre enn medlemsorganisasjonene i 2:2 koster kr 2000 og kan kjøpes ved å henvende seg til:

Svein Aksel Nakkestad
[email protected]
22 99 24 49 / 95 90 89 17

Her finner du hjemmesidene til 2:2