info109

Sprell Levende (Søndagsskolemateriell)

Målet med dette nye undervisningsopplegget er at barna skal få oppleve bibelfortellingene og evangeliet i en totalformidlende ramme. Det legges vekt på barnas forskjellighet, der sanseinntrykk og opplevelser skal være med og understreke storheten i Guds skaperverk og i evangeliet.

 

Nå er det 2 veldig bra opplegg for søndagsskole i Norge. Nemlig SPRELL LEVENDE og Promiseland.

Begge er bra og dere velger selv hva dere bruker. Vi vet at noen har gått over til Srell levende som undervisning, men bruker fremdeles selve modellen til Promiseland, så dette er også en måte å gjøre det på. Dere må selv se hva som passer og er best for deres søndagsskole.

Ring gjerne for råd hvis det er noe dere lurer på. Vi skal prøve å svare så godt vi kan.

Målet med dette nye undervisningsopplegget er at barna skal få oppleve bibelfortellingene og evangeliet i en totalformidlende ramme. Det legges vekt på barnas forskjellighet, der sanseinntrykk og opplevelser skal være med og understreke storheten i Guds skaperverk og i evangeliet. Dette skal hjelpe dem til å huske og bruke bibelfortellingene i sitt eget liv. Gjennom dette ønskes det å virkeliggjøre visjonen til søndagsskolen, JESUS TIL BARNA.

Norsk Søndagsskoleforbund har i arbeidet med SPRELL LEVENDE hatt et godt samarbeid med de frikirkelige kirkesamfunnenes barne-og ungdomsorganisasjoner, Frikirkelig barne- og ungdomsunion (FBU) og FriBU. Ingrid Halvorsen Heskje har sittet i Rådskomiteen til Srell levende som representant fra FRiBU

Trosopplæringsreformen STØRST AV ALT har også støttet SPRELL LEVENDE.

SPRELL LEVENDE har "5 fokus"

 

 

VÅR VISJON: JESUS TIL BARNA
Vårt hovedmål er at barna skal få bli kjent med Jesus på søndagsskolen.

BARNET
Vi vil sette barna i sentrum. De fortjener det aller beste. Derfor vil vi at alt som skjer skal være tilpasset barna og være til deres beste.

BIBELFORTELLINGEN
Alle samlingene i SPRELL LEVENDE har sitt utgangspunkt i bibelfortellingene. Bibelfortellingene er en skattkiste! Fortellingene skaper liv og undring i møte med barna. Og de kan formidles på mange måter!

VEKST
Åndelig vekst for det enkelte barn innebærer å vokse i kunnskap, kjennskap, fellesskap og etterfølgelse.

OPPLEVELSE
SPRELL LEVENDE taler til alle sanser. Barna skal ha det spennende, trivelig og trygt på samlingene. Jesus er for viktig til å kjede barna med!

For å lese mer om Sprell levende:  gå inn på denne nettsiden www.nssf.no   

Ingrid Halvorsen Heskje kan også kontaktes for spørsmål ihh@fribu.no