FriBU Nordre

Nettverket ledes av Åshild Ellingsberg.
Åshild er bosatt i Trondheim og jobber 50% i fribu nasjonalt og 50% som nettverksleder i nordre.
Telefon: 414 24 334
E-post: aae@fribu.no

 

Eivind svenningsen leder DUK og administrerer helgene. Han er den du kontakter ang dette.
Tlf: 46139598
Mail:  nordre@fribu.no

Kristian Pettersen er dirigent i DUK og ansvarlig for DUK nettsiden som snart er oppe og går.

 

   

BLI VENN MED OSS PÅ FACEBOOK! VI HETER: ”NORDRE MEDARBEIDER” J

 

FRIBU NORDRE har noen fokusområder og aktiviteter:

 

Fokusområder:

Nordre har mye leirarbeid som sine samlingspunkt for ungdommene i Nord, og her er det vi har av tilbud:

 

Ledertrening:

Barne og ungdomskonferransen(BUK) vedtok at vi vil ha fokus på deledertrening og vil holde ledertreningskurs i forkant av diverse leirer og gjennom oppgaver på leirer vi arrangerer.

I vår begynner vi med et NESTE STEG kurs som vil gå i forkant av DUKhelga i Namsos, og minilederkurs i forkant av leiren i halsa.

 

DUK:

-       Alder: 8.klassinger og oppover

-       Aktiviteter: kor, teknikk, band og en aktivitetsgruppe (aktivitetsgruppen endrer innhold litt fra gang til gang)

-       distriktsungdomskoret har to øvelser i halvåret på forskjellige steder i regionen og er vårt hove ungdomsarbeid.

-       kontakt person: Eivind Svenningsen/ nordre@fribu.no

 

Ungdomsleirer:

Utover DUK, finnes det flere leirer vi inviterer til for ungdomsalderen:

-       bli kjent leir på solhaug

-       påskeleir på oppdal

-       konfirmantleir på vassfjellkapellet

for disse 3 leirene er kontaktperson: Bjørn Jellestad: bjoern@trondheim.frikirken.no

 

Tweensarbeid:

-       alder: 10-14 år

-       24 hours festivalen vil bli arrangert 2 steder i regionen i vår i år, Trondheim og Namsos. Den er for tweens som fyller 10 år i 2013- 14 år.

-       Hva er det? Sjekk: www.24festivalen.no

 

Barneleirer:

-       flere av menighetene våre har barneleirer som arrangeres årlig og som Fribu nordre engasjerer seg i.

-       Dette er i hovedsak i Halsa, på Rognan og påskeleiren i Vesterålen

 

Fribu nettverket i Nord  bestar av de 3 ansatte og styret:

 

 

 

 

Åsta Johanne Jenssen, styreleder
Charlotte Valan Gladsø, nestleder
Miriam Johansen, styremedlem
Håvard Kristoffer Stranda, styremedlem
Morten H.Olsen, Styremedlem

 

 

 

Mathias H.Olsen, 1.vara
Malene Johansen, 2.vara
Ørjan Li, Kasserer